"Porod je jako výstup na nejvyšší horu"

 

Tento projekt vzešel z hlavy Karolíny Nedělové, když stoupala Obřím dolem směrem ke Sněžce. Nezůstalo jen u myšlenky a Karolína uvedla tuto opravdu zajímavou vizi do reality a vy toho můžete být spolutvůrci, když se zúčastníte tohoto ojedinělého výstupu na Sněžku. Vystoupat na vrchol může opravdu každý, kdo se odhodlá... Pojďte s námi prožít znovu svůj příchod nebo příchod svých dětí na svět s humorem a nadsázkou. Porod je událost, která nikoho z nás neminula. Je to něco, co jsme si každý zažil na vlastní kůži, byť si to nepamatujeme...pojďme tedy touto neobvyklou cestou vzkřísit vzpomínky a pojďme najít, co nás všechny do jednoho spojuje. Těšíme se na vás!

Prostor pro rodinu

Pořadatelem akce je občanské sdružení Prostor pro rodinu - www.prostorprorodinu.cz .

Občanské sdružení Prostor pro rodinu vzniklo v květnu 2008. Zakládající členky občanského sdružení spojují své zkušeností z vlastního mateřství a péče o děti. Dlouhodobě se zabývají realizací a tvorbou aktivit pro těhotné, děti a jejich rodiče . Spolupracovaly a dosud jsou zapojeny do činností mateřských a rodinných center. Jednotlivě jsou lektorkami kursů pro těhotné ženy a ženy po porodu, cvičení a tvoření pro děti s rodiči do tří let, plavání s miminky a dětmi s rodiči. Jsou realizátorkami i absolventkami kursu „Vědomá příprava na mateřství a rodičovství“ v rámci projektu koalice služeb pro rodiče „Fontanela“.

Hlavními cíly sdružení jsou: podporovat jednotlivé členy v rámci rodiny a rodinu ve společnosti, zvyšovat sociální statut mateřství a otcovství, podporovat rovné příležitosti mužů a žen v rámci rodiny, podporovat slaďování rodinného a pracovního života, podporovat aktivitu rodin s dětmi, poskytovat nové informace o rodině, podporovat nové přístupy v péči o děti, vytvářet volno časové aktivity pro rodiny s dětmi.

NADIA ROVDEROVÁ (8.1.1971, Poprad, Slovensko) kurátorka, výtvarnice, publicistka. V roce 1998 absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Komenského Bratislava. Od r. 1991 žije v Praze. V letech 2001-2 vedla Fotocentrum, organizovala výstavy a mezinárodní workshopy v rámci M.E.C.C.A.Middle European Colony of ontemporary Arts v Terezíně. V r. 2002 organizovala umělecko-humanitární projekt PO POTOPĚ (Výstavní síň Mánes Praha, Dom umenia Bratislava). Je autorkou desítek projektů tématických a individuálních výstav pořádaných převážně v Galerii české plastiky, Praha,kde působila do r. 2007. S manželem Eugenem mají syna Felixe (2005) a dceru Leu (2007).

 

KAROLÍNA NEDĚLOVÁ Vystudovala FFUK v Praze obor Teorie kultury, prošla studijními pobyty na Florida State University a Université d´Avignon. Pracovní zkušennosti čerpala zejména ze sedmiletí na katedře sociální práce FF UK pod vedením PhDr. Jiřiny Šiklové a dalších organizací: NK Praha, ČTK, Young § Rubicam a spoluprací s galeriemi Červená tráva a Rob van den Doel v Praze a divadlem Činoherní klub.Má tři děti a je lektorkou Vědomé přípravy na mateřství a rodičovství.V současné době žije v Černém Dole a Semilech, kde pracuje s těhotnými ženami a rodiči s dětmi do tří let. Je zakladatelkou a předsedkyní občanského sdružení "Prostor pro rodinu".

Píší o nás

Napsali o naší akci např. v Krkonošském deníku zde a zde.

Na zpravodajském serveru České Noviny ZDE.

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

www.prostorprorodinu.cz